Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua trên Sex Toy Giá Tốt.

Bạn có thể lọc sản phẩm cần tìm kiếm theo tùy chọn có sẵn như : sản phẩm dành cho Nam, sản phẩm dành cho Nữ, Dụng cụ hổ trợ, Bao cao su…

Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích

Bấm Thêm vào giỏ hàng nếu bạn muốn tiếp tục chọn mua sản phẩm khác, Bấm Mua ngay nếu bạn chỉ muốn mua sản phẩm đó.

Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > chọn lại sản phẩm bạn muốn mua > Bấm Mua hàng

Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán phù hợp

Bước 5: Bấm Đặt hàng và chờ nhận hàng

Trâm trọng Sex Toy Giá Tốt